Liên hệ chúng tôi


Dongguan JE LED Profile Co., Ltd.


Địa chỉ nhà:Khu công nghiệp thứ ba Xinhe Hengjiao, quận Vạn Giang, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Di động:+ 86-13427851163

E-mail:[email protected]

Trang mạng:www.jeledprofile.com

gởi điều tra